Misją Szpitala jest zapewnienie
mieszkańcom powiatu zambrowskiego możliwości bezpiecznego leczenia szpitalnego, jak najbliżej ich miejsca zamieszkania.


STRUKTURA ORGANIZACYJNASZPITAL POWIATOWY w Zambrowie Sp. z o.o.


1. DYREKCJA:
1.1 Dyrektor Szpitala

2. ODDZIAŁY:
2.1 SOR
2.2 Oddział Wewnętrzny
2.3 Oddział Wieloprofilowy Zabiegowy
2.4 Oddział Ginekologiczno-Położniczy
2.5 Oddział Dziecięcy
2.6 Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
2.7 Blok Operacyjny

3. PORADNIE:
3.1 Porania Onkologiczna
3.2 Porania Urazowo-Ortopedyczna
3.3 Porania Chirurgii Onkologicznej
3.4 Porania Ginekologiczno-Położnicza
3.5 Poradnia Chirurgiczno-Urazowa
3.6 Poradnia Endokrynologiczna
3.7 Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
3.8 Poradnia Alergologiczna
3.9 Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
3.10 Poradnia Medycyny Pracy
3.11 Poradnia Rehabilitacji
3.12 Pracownia Rehabilitacji i Fizjoterapii

4. DZIAŁ DIAGNOSTYKI:
4.1 Dzial Diagnostyki Laboratoryjnej
4.2 Pracownia Diagnostyki Endoskopowej
4.3 Pracownia Rendgenodiagnostyki Ogólnej (RTG)
4.4 Pracownia Ultrasonografi (USG)
4.5 Pracownia Tomografii Komputerowej
4.6 Pracownia Rezonansu Magnetycznego

5. PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA:
5.1 Ambulatorium ogólnej nocnej i świątecznej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w ramach POZ
5.2 Przychodnia lekarza rodzinnego

6. DZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY:
6.1 Sekcj Finansowo-Księgowa
6.2 Sekcja Służb Pracowniczych
6.3 Sekcja Gospodarczo-Techniczna
6.4 Sekcja Żywienia
6.5 Sekcja Higieny
6.6 Sekcja Rejestr Usług Medycznych i Dokumentacji Chorych

7. SAMODZIELNE STANOWISKA:
7.1 Naczelna Pielęgniarka
7.2 Radca Prawny
7.3 Specjalista ds. BHP
7.4 Inspektor ds. P.POŻ
7.5 Inspektor ds. Zaopatrzenia
7.6 Pielęgniarka ds. Epidemiologii i Jakości
7.7 Inspektor ds. OC
7.8 Pełnomocnik ds. ZSZ


Ostatnia aktualizacja w dniu:   r.

© Szpital Powiatowy w Zambrowie     powrót strona główna