Dział Diagnostyki Obrazowej

PRACOWNIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO

Podstawowe informacje

Rezonans Magnetyczny (MR) wykorzystuje pole elektromagnetyczne w celu stworzenia szczegółowego obrazu struktur anatomicznych ciała człowieka. Jest to badanie nieinwazyjne i bezpieczne. W badaniu MR nie stosuje się promieniowania rentgenowskiego, a wykorzystuje się naturalne właściwości magnetyczne cieła człowieka. Za pomocą MR uzyskuje się zdjęcia, które z ogromną dokładnością pozwalają na zaawansowaną diagnostykę począwszy od diagnozowania uszkodzeń tkanki chrzęstnej stawu skokowego, poprzez dynamiczne obrazowanie części brzusznych, aż po funkcjonalne obrazowanie mózgu.
Szpital Powiatowy w Zambrowie posiada pracownię wyposażoną w nowej generacji rezonans magnetyczny marki Siemens Magnetom Spectra 3T. Dokładność obrazowania w głównej mierze zależy od tego jak silne jest pole magnetyczne. Aparat jakim dysponujemy, generuje pole o indukcyjności 3-ech Tesli (3T). Dzięki temu pod względem dokładności przewyższa większość stosowanych w województwie, a nawet w Posce urządzeń tego typu.
Nowoczesne rozwiązania technologiczne i techniczne zapewniają przełomową jakości obrazu, a przez to trafniejszą i pełniejszą diagnostykę oraz relatywnie krótki czas badania.