DZIAŁ DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ


Lokalizacja - budynek Szpitala - parter

Tel.(86)276 36 35 wew. 226


Kierownik Laboratorium - mgr Wioletta Gumowska

- specjalista diagnostyki laboratoryjnej


W RAMACH LABORATORIUM DZIAŁAJĄ NASTĘPUJĄCE PRACOWNIE:


  • PracowniaBiochemii Klinicznej i Hormonów,
  • Pracownia Hematologii i Hemostazy,
  • Pracownia Mikrobiologii,
  • Pracowni Transfuzyjnej z Bankiem Krwi,
  • Pracownia Analityki Ogólnej.

Punkt Pobrań


tel. (86)276 36 50 wew. 116
czynny od poniedziałku do piątku w godz. od 7:10 do 9:30,
w soboty od 8:15 do 9:30

Dział Diagnostyki Laboratoryjnej wyposażony jest

w nowoczesną aparaturę diagnostyczną. Posiada też system informatyczny gwarantujący rzetelność i wiarygodność wykonywanych badań. Bierze udział w krajowej kontroli jakości badań laboratoryjnych oraz w comiesięcznej kontroli wojewódzkiej. W laboratorium zatrudniony jest personel wyższy i średni o wysokich kwalifikacjach zawodowych. Dzięki temu wyniki badań zarówno lekarze jak i pacjenci otrzymują tego samego dnia. Dział Diagnostyki Laboratoryjnej obsługuje cały Szpital, poradnie specjalistyczne, lekarzy POZ, którzy podpisali umowy ze Szpitalem oraz pacjentów nie posiadających skierowania.
© Szpital Powiatowy w Zambrowie    powrót strona główna