Misją Szpitala jest zapewnienie
mieszkańcom powiatu zambrowskiego możliwości bezpiecznego leczenia szpitalnego, jak najbliżej ich miejsca zamieszkania.


ISTOTNE  INFORMACJE

Ubezpieczenie zdrowotne

Aby skorzystać ze świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, zarówno ambulatoryjnej opieki specjalistycznej jak i lecznictwa szpitalnego, pacjent musi posiadać ubezpieczenie zdrowotne, potwierdzone aktualnym dowodem ubezpieczenia zdrowotnego.

Obecnie są to:W przypadkach nagłych,jeżeli pacjent nie posiada przy sobie właściwego dokumentu, musi go przedstawić w czasie 7 dni od daty udzielenia świadczenia zdrowotnego. W razie nie przedstawienia dokumentu potwierdzającego objęcie ubezpieczeniem, za udzielenie świadczeń zdrowotnych pacjent zostanie obiążony kosztami leczenia zgodnie z cennikiem ustalonym Zarządzeniem Dyrektora Szpitala Powiatowego w Zambrowie, udostępnionym do wglądu na żądanie pacjenta.


Skierowanie do szpitala

może wystawić każdy lekarz posiadający prawo wykonywania zawodu, także lekarz z gabinetu prywatnego, który nie ma podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pobyt w szpitalu jest bezpłatny dla osób ubezpieczonych. Idąc do szpitala musimy zabrać ze sobą dowód osobisty, ubezpieczenie oraz aktualne wyniki badań zlecone przez lekarza kierującego. Badania, które są konieczne w czasie naszej hospitalizacji, Szpital wykonuje na własny koszt. Jeżeli w wypisie lekarz zaleca dalszą opiekę poradni specjalistycznej to wraz z wypisem musi wystawić odrębne skierowanie do tej poradni.

Za świadczenia zdrowotne udzielone osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości

szpital pobiera opłatę niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, jeżeli jedyną i bezpośrednią przyczyną udzielonego świadczenia bylo zdarzenie spowodowane stanem nietrzeźwości tej osoby.


Co wziąć ze sobą?

Pacjenci zgłaszający się do szpitala w celu hospitalizacji koniecznie powinni wziąć ze sobą leki, które aktualnie przyjmują lub informację - jakie leki przyjmują i w jakiej dawce.
Pacjent powinien też posiadać piżamę, kapcie, przybory toaletowe, sztućce i kubeczek.


Ostatnia aktualizacja w dniu:   r.

© Szpital Powiatowy w Zambrowie     powrót strona główna