RODZAJ I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ


Szpital Powiatowy w Zambrowie Sp. z o.o. prowadzi działalność leczniczą w rodzaju i zakresie:

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna


 1. ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII DLA DZIECI
 2. ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ALERGOLOGII
 3. ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII OGÓLNEJ
 4. ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
 5. ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ONKOLOGII
 6. ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE GRUŹLICY I CHORÓB PŁUC
 7. ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII
    ● PROFILAKTYCZNY PROGRAM ZDROWOTNY W ZAKRESIE - PRZESIEWOWEGO BADANIA CYTOLOGICZNEGO
 8. ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ENDOKRYNOLOGII
 9. ŚWIADCZENIA W ZAKRESIE ORTOPEDII I TRAUMATOLOGII NARZĄDU RUCHU


Ambulatoryjna opieka specjalistyczna - badania diagnostyczne kosztochłonne


 1. BADANIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ (TK)
 2. BADANIA ENDOSKOPOWE PRZEWODU POKARMOWEGO
    ● GASTROSKOPIA
    ● KOLONOSKOPIA
 3. BADANIA REZONANSU MAGNETYCZNEGO


Rehabilitacja lecznicza


 1. LEKARSKA AMBULATORYJNA OPIEKA REHABILITACYJNA
 2. FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA
 3. FIZJOTERAPIA AMBULATORYJNA DLA DZIECI


Podstawowa Opieka Zdrowotna


 1. ŚWIADCZENIA LEKARZA POZ
 2. ŚWIADCZENIA PIELĘGNIARKI POZ
 3. ŚWIADCZENIA POŁOŻNEJ POZ
 4. ŚWIADCZENIA NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ


Leczenie szpitalne


 1. IZBA PRZYJĘĆ
 2. CHOROBY WEWNĘTRZNE - HOSPITALIZACJA
 3. CHIRURGIA OGÓLNA - HOSPITALIZACJA
    ●Chirurgia urazowo ortopedycznej
    ●Chirurgia ogólna
 4. POŁOŻNICTWO I GINEKOLOGIA - HOSPITALIZACJA
 5. PEDIATRIA - HOSPITALIZACJA
 6. ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA - HOSPITALIZACJA


Szpital realizuje świadczenia w ramach szybkiej ścieżki onkologicznej (SSO) i wydaje karty Diagnostyki i leczenia Onkologicznego (DiLO)


© Szpital Powiatowy w Zambrowie   powrót strona główna