Oddział Covidowy

Pododdział Covidowy został utworzony w ramach Oddziału Wewnętrznego. W chwili obecnej dysponuje 10 łóżkami z czego 2 intesywnej terapii.

Kontakt

Gabinet Lekarski - tel. 86 276 36 68
Gabinet Pielęgniarek - tel. 86 276 36 79

Szczepienia przeciw COVID-19


Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19 zakłada, że przed akcją szczepienia populacyjnego Polaków, zaszczepieni zostaną pracownicy służb medycznych w tzw. szpitalach węzłowych.

Szpital Powiatowy w Zambrowie został wyznaczony jako jeden z wielu tzw. szpitali węzłowych, których w Polsce jest 509. Szpitale węzłowe zaszczepią swój personel, ale także personel innych podmiotów, m.in. szpitali, przychodni i aptek. Szczegółowe informacje dotyczące szczepień znajdują się tutaj


Listy od podmiotów zainteresowanych zaszczepieniem są przyjmowane do dnia 28.12.2020. Osoby, które nie skorzystają z tej możliwości będą mogły się zaszczepić na zasadach ogólnych.

  • dedykowane zbiorcze zgłoszenia chętnych na szczepienia (zał.1)

  • zgodzie na przetwarzanie danych osobowych (zał.2)

1. Koordynatorem ds. szczepień jest Pani Joanna Jastrząb tel. (86) 2763609
2. Adres e-mail do przyjmowania zgłoszeń - szczepienia@szpitalzambrow.pl

Zgłoś swoich pracowników z sektora ochrony zdrowia na szczepienia przeciw COVID-19. Skorzystaj z formularza on-line.
Trwają zgłoszenia priorytetowej grupy "zero" do szczepień przeciw COVID-19. Do 28 grudnia 2020 r. szpitale węzłowe będą zbierać dane personelu medycznego i niemedycznego, który zostanie zaszczepiony w specjalnie przygotowanych placówkach. Za zebranie listy chętnych pracowników odpowiada pracodawca. Dane może przekazać w wygodny i szybki sposób za pośrednictwem specjalnego formularza online.

Jak zgłosić pracowników do szczepienia?
Jeśli jesteś pracodawcą, to na Tobie spoczywa obowiązek zgłoszenia swoich pracowników do szczepienia. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, możesz to zrobić za pośrednictwem specjalnego formularza dostępnego na stronie: https://szczepieniakadry.rcb.gov.pl/

Formularz składa się z trzech etapów, w których musisz:
  • wskazać dane zgłaszającego podmiotu
  • wybrać szpital węzłowy
  • przekazać dane pracowników (konieczne: PESEL itd.)

UWAGA! Pracodawco, jeżeli już wcześniej przekazałeś listę bezpośrednio do szpitala węzłowego, nie musisz ponownie jej wysyłać. Formularz online jest przeznaczony dla osób, które jeszcze nie zgłosiły swoich pracowników do szczepień.


© Szpital Powiatowy w Zambrowie   powrót strona główna